5 SIERPNIA: Msza św. w intencji Powstańców

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprasza na Mszę św. w intencji Powstańców Warszawy, w tym Częstochowian, którzy wzięli czynny udział w Powstaniu, w szczególności poległego 8 sierpnia 1944 r. “Wojtka” Omyły.
Msza św. odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w częstochowskiej Archikatedrze, po czym nastąpi przemarsz pod tablicę poświęconą “Wojtkowi” Omyle przy ul. Krakowskiej oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Uczestników uroczystości usilnie prosimy o zabranie flag w barwach narodowych.

Rocznica zamordowania rotmistrza Pileckiego

25 maja 2018 r., w 70-tą rocznicę zamordowania przez komunistów Witolda Pileckiego, członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość złożyli pod poświęconą bohaterowi z Auschwitz tablicą przy al. Wolności kwiaty, zapalili znicze i zmówili modlitwę.
Na zdjęciu od lewej: Janusz Konieczko, prezes Stowarzyszenia Krzysztof Garus, Zbigniew Bonarski, sekretarz Stowarzyszenia Franciszek Nowak.

Spotkanie z Prezydium Zarządu Regionu

Zarząd Stowarzyszenia Solidarność i Niepodległość 25 kwietnia 2018 r. spotkał się z Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” w celu zaplanowania wspólnych działań na rok odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Garus, Janusz Konieczko, Franciszek Nowak, przewodniczący ZR Jacek Strączyński, Zbigniew Bonarski.