Pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

śp. Michała Woziwodzkiego
Działacza Legalnej i Podziemnej “Solidarności” Częstochowskiej Huty,
Członka Zarządu Regionu Częstochowskiego i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, Uczestnika Protestu w Klubie “Ikar”, Represjonowanego w Stanie Wojennym, Współpracownika Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu,
Odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności

Rodzinie
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Przyjaciele
ze
Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Pogrzeb Zmarłego odbędzie we wtorek 19 marca 2019 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

Na grobie śp. Aleksandra Przygodzińskiego

2 marca 2019 r. minęła trzecia rocznica śmierci Aleksandra Przygodzińskiego, lidera podziemnej i legalnej – hutniczej oraz regionalnej – “Solidarności”, przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność”, więźnia stanu wojennego, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, powszechnie wspominanego jako człowiek prawy i przyjacielski.
Delegacja “Solidarności” ISD Huty Częstochowa oraz Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość grób Aleksandra Przygodzińskiego, zmarłego w 2016 r. w wieku 74 lat, odwiedziła 4 marca.