Spotkanie członków Stowarzyszenia

14 września odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia, na którym omówiono i podsumowano dotychczasowe działania oraz zaplanowano nowe – na najbliższy kwartał, w szczególności dotyczące 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz wiążące się z potencjalnym zagrożeniem likwidacją niektórych szpitali częstochowskich (tzw. hutniczego oraz szpitala przy ul. Mickiewicza).

W intencji ofiar niemieckiego agresora

We wtorek 4 września 2018 r. w częstochowskiej archikatedrze pw. Świętej Rodziny ks. abp metropolita częstochowski dr Wacław Depo odprawił Mszę św. w intencji częstochowskich ofiar niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r.
Eucharystię współkoncelebrowali ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej “Solidarności”, ks. Mariusz Bakalarz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej i ks. Włodzimierz Kowalik, proboszcz parafii pw. Świętej Rodzin. Ks. arcybiskup Depo podkreślił: “Nasza archikatedra była świadkiem tamtych bolesnych dni. Błagamy o miłosierdzie dla pomordowanych i rozstrzelanych, a dla nas o umocnienie naszej wiary”.
[Read more…]