6 SIERPNIA: Ku pamięci “Wojtka” Omyły

Stowarzyszenie “Solidarność i Niezawisłość” zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą przy ul. Krakowskiej 36 w Częstochowie, upamiętniającej żołnierza harcerskiego batalionu AK “Zośka” Wojciecha Omyłę ps. “Wojtek”, która odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia, w 72. rocznicę jego bohaterskiej śmierci w Powstaniu.
Uroczystość będzie poprzedzona Mszą Św. w Archikatedrze Częstochowskiej o godz. 18.00. Przypominamy o zabraniu flag biało-czerwonych: nie wstydźmy się barw narodowych!

UdSKiOR: Informacje dla represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystosował pismo do osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego. W piśmie przedstawiona jest procedura ubiegania się o świadczenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.
Osoby uprawnione, które już złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na formularzu zgodnym ze stanem prawnym od 31 sierpnia 2017 r., nie muszą tego robić ponownie. Najważniejsze zmiany w ustawie: link. Zasady przyznawania świadczenia: link. Pismo Szefa UdSKiOR: link. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: link.

Międzynarodowa wizyta w Klubie Solidarności

4 lipca w Klubie Solidarności przy Zarządzie Regionu gościła grupa Polaków i Ukraińców zza wschodniej granicy. W roli przewodnika wystąpił Zbigniew Bonarski ze Stowarzyszenia SiN.
Goście odwiedzili Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, modlili się w Kaplicy Cudownego Obrazu i zwiedzali Jasną Górę (m.in. Bastion św. Rocha z pamiątkami solidarnościowymi), a także wysłuchali żywej prelekcji Zb. Bonarskiego o początkach częstochowskiej “Solidarności”.