Stanisław Płatek gościem Klubu “S”


Stanisław Płatek (na zdjęciu w środku, z lewej Zbigniew Bonarski z SiN) – górnik, działacz NSZZ “Solidarność”, przewodniczący Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, przywódca strajku w Kopalni Węgla Kamiennego “Wujek” w grudniu 1981 r.