Kontakt


Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Częstochowskiej “Solidarność i Niezawisłość” tworzą: Krzysztof Garus – prezes, Ryszard Klimek – skarbnik i Franciszek Nowak – sekretarz.

Kontakt: Zbigniew Bonarski – tel. 603 893 780.


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie “Solidarność i Niezawisłość”
Region Częstochowski NSZZ “Solidarność”

ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa