W intencji zmarłych członków “Solidarności”


W niedzielę 7 listopada 2021 r. w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia WIR coroczna Msza św. zaduszkowa w intencji zmarłych członków “Solidarności”.

Mszę św. odprawił proboszcz parafii i kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem, członkowie NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i jego zastępcami Dorotą Kaczmarek oraz Stanisławem Kołodziejczykiem, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz oraz poczty sztandarowe Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność”, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia WIR.
Na początku nabożeństwa wspomniano imiennie ponad stu zmarłych (LINK), w tym m.in. Katarzynę Grohman, wieloletnią działaczkę Stowarzyszenia WIR. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!