Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W niedzielę 23 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość wraz z gośćmi z inicjatywy kolegów z Mstowa upamiętniło 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mstowie.

Liturgii przewodniczył ks. proboszcz i przeor Dawid Köver, przepiękne kazanie przypominające ofiary Powstania Styczniowego ze Mstowa wygłosił ks. Feliks Popielewicz. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński, poseł Lidia Burzyńska, Robert Kempa, reprezentujący senatora Ryszarda Majera, przewodniczący Związku Gmin Jurajskich Adam Markowski, członkowie Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność”, licznie uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia SiN.
Powstanie Styczniowe było jednym z przełomowych wydarzeń w dziejach Polski – ostatnim z serii wielkich powstań narodowych – kończącym epokę romantycznej walki o niepodległość, a rozpoczęło okres pozytywistycznej pracy organicznej. Ze względu na specyfikę wypadki, które rozegrały się latach 1863-1864, odcisnęły swoje piętno nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim dotknęły wspólnot lokalnych – Małych Ojczyzn. Były one silnie zaangażowane zarówno w działalność patriotyczną przed wybuchem Powstania, w jego bezpośrednie przygotowanie, jak i w działania zbrojne, a po stłumieniu Powstania poniosły skutki zrywu niepodległościowego.
Po Mszy Św. z inicjatywy SiN powołana została grupa inicjatywna projektu “Obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego – Śladami Bohaterów Regionu Częstochowskiego”. Wsparcie dla projektu zadeklarowali minister Szymon Giżyński, wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, a udział w przygotowaniu projektu zdeklarowali przewodniczący ZGJ Adam Markowski, Robert Kempa, dr Adrian Musiał, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku Justyna Siemion.