Rocznica stanu wojennego


W uroczystościach tragicznej rocznicy wprowadzenia przez komunistyczne władze stanu wojennego, które miały miejsce 13 grudnia 2020 r., wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem.