Rocznica “Krwawego Poniedziałku”


4 września 2021 r. biskup senior Antoni Długosz odprawił Mszę św. w archikatedrze pw. Świętej Rodziny w intencji częstochowskich ofiar niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r.
Po Eucharystii wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej ofiary “Krwawego Poniedziałku” na placu katedralnym złożyły delegacje Stowarzyszenia SiN oraz Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” oraz Stowarzyszenia WIR.