Pamięci kapitana Stanisława Sojczyńskiego


W piątek 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00, w 74. rocznicę zgładzenia przez komunistycznych siepaczy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego kapitana Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”, członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość uczczą pamięć dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod częstochowskim pomnikiem u zbiegu ulic Wręczyckiej i św. Rocha.