Pamięci kapitana Stanisława Lisieckiego


28 lutego 2020 r. we Wręczycy Wielkiej odbyła się uroczystość nominacji Stanisława Lisieckiego “Jaguara”, dowódcy Oddziału Partyzanckiego SOS Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na stopień kapitana.
Wcześniej, w Borze Zapilskim odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu “Żołnierzowi Wyklętemu” (zdjęcia: Mariusz Grzyb, Muzeum Częstochowskie).