ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO: Pamięci Wojtka Omyły

W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprosiło na Mszę św. do Archikatedry w intencji Powstańców Warszawy, w tym częstochowian, którzy wzięli udział w Powstaniu, w szczególności poległego 8 sierpnia 1944 r. 20-letniego Wojciecha “Wojtka” Omyły.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę poświęconą Wojciechowi Omyle przy ul. Krakowskiej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział m.in. bratanica “Wojtka” Ewa Maciejewska, proboszcz Archikatedry ks. prałat Stanisław Gębka, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: poseł Lidia Burzyńska, wiceminister rolnictwa poseł Szymon Giżyński i senator Artur Warzocha, delegacja Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym ZR Jackiem Strączyńskim i jego zastępczynią Dorotą Kaczmarek oraz prezes Krzysztof Garus i członkowie Stowarzyszenia SiN: Ryszard Klimek, Franciszek Nowak, Janusz Konieczko i Zbigniew Bonarski.

 

Delegacja Stowarzyszenia SiN wzięła również udział w miejskich obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia (zdjęcia ze złożenia wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza – poniżej).

5 SIERPNIA: Msza św. w intencji Powstańców

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprasza na Mszę św. w intencji Powstańców Warszawy, w tym Częstochowian, którzy wzięli czynny udział w Powstaniu, w szczególności poległego 8 sierpnia 1944 r. “Wojtka” Omyły.
Msza św. odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w częstochowskiej Archikatedrze, po czym nastąpi przemarsz pod tablicę poświęconą “Wojtkowi” Omyle przy ul. Krakowskiej oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Uczestników uroczystości usilnie prosimy o zabranie flag w barwach narodowych.