Czterdziestolecie Regionu Częstochowskiego


W 40. rocznicę powstania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” delegacja Zarządu Regionu złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą przy ul. Dąbrowskiego upamiętniającą to wydarzenie.
W wieczornej Mszy św. 28 września 2020 r. w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wzięli udział m.in. członkowie Prezydium ZR – przewodniczący Jacek Strączyński wraz z zastępcami: Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, poczty sztandarowe Regionu Częstochowskiego, Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR. Mszę św. odprawił kapelan Regionu ks. Ryszard Umański, właśnie żegnający się z parafianami – już wkrótce będzie proboszczem pobliskiej parafii pw. św. Wojciecha. “Dziś dziękujemy Bogu za tamte dni, za tamtych ludzi i za dzisiejszą Solidarność. Dziękujemy za ludzi Solidarności zarówno żyjących, jak i zmarłych. W duchu wdzięczności za to, że byli ludzie, którzy się nie bali i bardzo kochali Człowieka i Ojczyznę” – powiedział ks. kapelan w homilii.
W 40. rocznicę zawiązania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” władze Stowarzyszenia WIR oraz Regionu uhonorowały szczególnie zasłużonych w początkach częstochowskiej “Solidarności”.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale przygotowano dla pięćdziesięciorga działaczy, w tym członków Stowarzyszenia SiN (lista wyróżnionych poniżej). Gratulacje składali Anna Rakocz i Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński. Szczególne oklaski otrzymał Wiesław Czarnecki (na zdjęciu powyżej), jedyny uczestnik spotkania założycielskiego Regionu na ul. Dąbrowskiego, który mógł być obecny na uroczystości. Wspomniano również zmarłych w ostatnim czasie śp. Kolegów i Koleżanki.
Stosowaną odsłonę artystyczną – od nieśmiertelnych “Murów” do “Barki”, a także tematu z “Czterdziestolatka” – zapewnił duet Magda Reterska-Rygał (wokalista, córka Anny Rakocz) oraz Maciek Maślikowski (gitarzysta i wokalista kultowego zespołu Shamboo).
Pamiątkowe dyplomy oraz medale wręczono (lub – w przypadku nieobecności wyróżnionego – zostaną wręczone przy najbliższej okazji): Annie Bagińskiej, Danucie Bilnik, Katarzynie Grohman, Ewie Kiślak, Oldze Kramarskiej, Annie Kucharskiej, Teresie Lichańskiej-Korago, Jadwidze Łopacińskiej, Agacie Ostaszewskiej, Barbarze Ostrowskiej, Iwonie Pasternak, Annie Pietras, Annie Rakocz, Małgorzacie Tomżyńskiej, Annie Woźnickiej oraz Zbigniewowi Bonarskiemu, Andrzejowi Bożkowi, Stefanowi Chądzyńskiemu, Stanisławowi Cichoniowi, Wiesławowi Czarneckiemu, Stanisławowi Dziwińskiemu, Krzysztofowi Garusowi, Ireneuszowi Janikowi, Czesławowi Kamińskiemu, Janowi Kaufowi, Pawłowi Kielanowi, Zbigniewowi Kokotowi, Januszowi Konieczce, Jorgosowi Konstantinidisowi, Witoldowi Koronie, Marianowi Kowalikowi, Krzysztofowi Królikowskiemu, Tadeuszowi Kuli, Zbigniewowi Kuśmierskiemu, Stanisławowi Lisowskiemu, Zbigniewowi Muchowiczowi, Józefowi Muskale, Edmundowi Nowakowskiemu, Józefowi Palce, Emilowi Prysakowi, Maciejowi Remiszewskiemu, Waldemarowi Soborakowi, Tadeuszowi Soluchowi, Witoldowi Strąkowi, ks. Ryszardowi Umańskiemu, Henrykowi Wieczorkowi, Janowi Witkowskiemu, Tadeuszowi Wronie, Tomaszowi Zatońskiemu i Jerzemu Zimnemu.