Członkowie Stowarzyszenia bronią świątyń


26 października 2020 r. członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość włączyli się czynnie w obronę częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej przed profanacją.
Tłum lewicowych demonstrantów ograniczył się do blokowania okolicznych ulic i wznoszenia wulgarnych haseł, związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności praktyk eugenicznych w postaci aborcji.