CzAS: Spotkanie z Czesławem RyszkąCzęstochowska Akademia Solidarności jest wspólnym projektem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, Stowarzyszeń Solidarność i Niezawisłość oraz Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR, pod patronatem Regionu. W jego ramach będą zapraszane do siedziby Regionu godne najwyższej uwagi osoby publiczne.
Pierwsze spotkanie, poświęcone osobom kardynała Stefana Wyszyńskiego i ojca Maksymiliana Marii Kolbego, którym gość poświęcił odrębne książki, poprowadziła przewodnicząca RSOiW Dorota Kaczmarek.