CzAS: Ks. Jerzy Popiełuszko w Częstochowie


21 października 2021 r. spotkanie z redaktorem Tygodnika Katolickiego “Niedziela” ks. Mariuszem Frukaczem w ramach CzAS poświęcono związkom bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Częstochową.
Wiersze Tadeusza Szymy w interpretacji aktora Mariana Florka, prowadzenie: przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dorota Kaczmarek. Współorganizatorami spotkań Częstochowskiej Akademii Solidarności (CzAS) są – prócz RSOiW – Stowarzyszenie Ziemi Częstochowskiej Solidarność i Niezawisłość oraz Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR. Gości zaprosił Zbigniew Bonarski. Relacja filmowa: Jarosław Bernat. Pełna relacja filmowa: LINK.