CzAS: Ikar – Stan wyjątkowy


25 listopada 2021 r. w ramach Częstochowskiej Akademii Solidarności odbyła się projekcja filmu “Ikar – Stan wyjątkowy” (o proteście w 1981 r.) i spotkanie z jego twórcami: Marią Barełą i Krzysztofem Walaszczykiem oraz jedną z uczestniczek protestu – Anną Rakocz.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dorota Kaczmarek. Współorganizatorami cyklicznych spotkań Częstochowskiej Akademii Solidarności (CzAS) są – prócz RSOiW – Stowarzyszenie Ziemi Częstochowskiej Solidarność i Niezawisłość oraz Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR.