Pamięci Wojtka Omyły i Eugeniusza Stasieckiego


W niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w archikatedrze z inicjatywy Stowarzyszenia odprawiona została Msza św. w intencji częstochowian poległych w Powstaniu Warszawskim: sierżanta Wojciecha Omyły oraz kapitana Eugeniusza Stasieckiego.
Po Mszy św. pod tablicą pamiątkową przy ul. Krakowskiej 36, gdzie przed pójściem do Powstania mieszkał Wojciech Omyła, złożono kwiaty i znicze. W uroczystości wzięli udział członkowie SiN z prezesem Krzysztofem Garusem, członkowie i poczty sztandarowe NSZZ “Solidarność” oraz Stowarzyszenia WIR, radni miejscy, częstochowianie. Jak podkreślił Krzysztof Garus, obaj godni częstochowianie kierowali się największymi wartościami dla Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna. To są drogowskazy na całe życie, drogowskazy wskazujące w jaki sposób należy wychowywać młodzież. Z kolei radny Paweł Ruksza zauważył, iż w trakcie tegorocznych, “skromniejszych” z powodu zagrożenia wirusem, oficjalnych obchodach miejskich nie odśpiewano nawet hymnu narodowego.