Konferencja – Czas „Jaguara”


Konferencja popularnonaukowa Czas „Jaguara” – Konspiracyjne Wojsko Polskie po aresztowaniu „Warszyca” (29 czerwca 2021 r.).
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej/Stowarzyszenie Ziemi Częstochowskiej Solidarność i Niezawisłość.