KRZEPICE: Pamięci pierwszego kapelana częstochowskiej “Solidarności”


W niedzielę 26 stycznia 2020 r. w Krzepicach odbyła się Msza św. w intencji pierwszego kapelana częstochowskiej “Solidarności” ks. Zenona Raczyńskiego (1933-1996). Po Eucharystii złożono kwiaty i znicze pod obeliskiem poświęconym pamięci kapłana oraz na grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński i jego zastępca Dorota Kaczmarek, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR Katarzyna Grohman, delegacja Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość oraz związkowe poczty sztandarowe: Regionu Częstochowskiego, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, d. Wykrometu, Stowarzyszenia WIR, a także Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego. Mszę św. sprawowali proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła Starszego ks. Sławomir Masłowski oraz ks. senior Szymon Szymocha (ks. Ryszard Umański, obecny duszpasterz częstochowskiej “Solidarności”, a w przeszłości wikariusz w krzepickiej parafii, nie przybył tym razem z powodu choroby). Były to już dwudzieste czwarte, jak podkreślił przewodniczący ZR Jacek Strączyński, uroczystości upamiętniające znamienitego syna ziemi krzepickiej. Dzięki uprzejmości władz Krzepic, reprezentowanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Klubę i zastępcę burmistrza Mirosława Łukasika oraz dyrekcji Zespołu Szkół w Krzepicach, goście z Częstochowy mogli zasiąść wspólnie przy stole i jeszcze raz wspomnieć osobę ks. Zenona Raczyńskiego, niezwykłego kapłana i patrioty.