16 WRZEŚNIA: Msza św. w intencji zamordowanych na nieludzkiej ziemi